-Enneagrammet för beroende -

Som ett viktigt verktyg i återfallsprevention vid beroendebehandling

Enneagrammet är en validerad psykologisk modell som beskriver nio olika grundläggande livsstrategier som människan har. Med livsstrategi menas ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Med kunskap om den egna grundstrategin kan vi lättare förstå våra reaktionsmönster i olika situationer. Enneagrammet beskriver både vad som driver oss och vad vi inte tillåter oss. Våra mönster förändras beroende på om vi är i balans, obalans, stressade mm och enneagrammet visar tydligt hur detta sker. Med medvetenheten som enneagrammet ger kan man lättare sluta med självsabotage och i stället stärka sin självkänsla och sitt självförtroende och kommunicera bättre utan att det går ut över andra. Insikterna upplevs som mycket befriande. 

Som enda behandlingsklinik för mat- och sockerberoende i Sverige använder vi Enneagrammet i våra kurser för återfallsprevention, programmet är applicerbart även på andra beroenden, i USA arbetar man sedan länge framgångsrikt med enneagrammet som stöd i beroendebehandling. Vi kallar vårt kursprogram med enneagrammet för Livsguiden.

Vem kan ha hjälp av Enneagrammet?

Enneagrammet används världen över av företag, arbetsledare, lärare, sjukvårdspersonal, psykologer och terapeuter  men också av enskilda personer som är intresserade av självkännedom och personlig utveckling. I Sverige blir det fler och fler kommuner som använder sig av enneagrammet för att arbetet och samarbetet ska fungera bättre. Det finns också de som använder enneagrammet för att hjälpa barn attmå och fungera bättre i skolan. Eftersom enneagrammet ger grundläggande men djupa insikter om psykologiska mönster har alla nytta av det, oberoende av politisk, religiös eller annan filosofisk inriktning.